GD32F3x0 AddOn

Introduction:包含三个文件,具体说明如下:1. GigaDevice.GD32F3x0_AddOn.3.0.3.exe Keil4 支持包,支持 Keil v4.7x及以上版本2. GigaDevice.GD32F3x0_DFP.3.0.2.pack Keil5 支持包,支持 Keil v5.27及以上版本3. IAR_GD32F3x0_ADDON_3.0.2.exe IAR环境补丁,支持IAR7.4以上版本。

应用介绍

Introduction:包含三个文件,具体说明如下:
1. GigaDevice.GD32F3x0_AddOn.3.0.3.exe Keil4 支持包,支持 Keil v4.7x及以上版本
2. GigaDevice.GD32F3x0_DFP.3.0.2.pack Keil5 支持包,支持 Keil v5.27及以上版本
3. IAR_GD32F3x0_ADDON_3.0.2.exe IAR环境补丁,支持IAR7.4以上版本。

点赞(0)

立即下载

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论